Zo werkt de toegangspoort
Middels een veilig en grondig beproefd systeem krijgt u toegang tot het voorterrein om uw object op te halen of terug te brengen. Zo werkt het: 1. Op het haal/brengformulier vult u de ophaal/ breng-gegevens in, en (belangrijk!) het telefoonnummer van de telefoon die u bij het ophalen/brengen zult gebruiken. 2. Wanneer u op de afgesproken dag voor de toegangspoort staat kunt u deze openen door te bellen naar 06 45 69 52 10 (u krijgt dan een ingesprektoon of een voicemail te horen). Na ca. 10 seconden zal de poort opengaan. 3. Nadat u naar binnen bent gereden sluit de poort weer achter u. U kunt uw object nu afkoppelen of parkeren, zodanig dat er voldoende ruimte overblijft voor andere parkeerders. 4. Als u uw object heeft geparkeerd/afgekoppeld rijdt u terug naar de poort en belt opnieuw naar 06 45 69 52 10 waarna de poort weer opengaat en u het terrein kunt verlaten. U kunt de toegangspoort alléén ‘openbellen’ op de dag waarop u het halen of brengen heeft afgesproken, tussen 8.00 uur en 21.00 uur. Zo’n afspraak maakt u met dit U kunt de toegangspoort alléén ‘openbellen’ met de telefoon waarvan u het nummer op het formulier heeft ingevuld! En zet uw telefoon NIET op anoniem / privé / afgeschermd!
STALLING
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
!
!
FORMULIER FORMULIER
LET OP: De toegangspoort is verhuisd van de Verbindingsweg naar de Parallelweg-Zuid. Komend vanaf de rotonde vindt u de poort 100 m na het tunneltje.