Haal/brengformulier om het ophalen of brengen in te plannen
Graag het ophalen of brengen van uw object minimaal 2 dagen tevoren aan ons doorgeven (zondagen niet meegerekend) via onderstaand formulier. Langer vantevoren opgeven mag ook. Houd a.u.b. rekening met de openingstijden. Let op: Ophalen/brengen kan niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen! N.B. de toegangspoort is verplaatst, zie onderaan deze pagina.
STALLING
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Uw achternaam (verplicht)

Mobiel telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres

Contractnummer

Wilt u het object ophalen of brengen?

Haal/brengdatum (géén zondag, géén feestdag!)

Gewenst tijdstip (verplicht)


Het gestalde object

Merk en type

Kenteken


Verklaring dat onderstaande niet is opgeslagen in
het opgeslagen object. (verplicht)

Op last van de brandweer mogen er geen gasflessen en/of andere gevaarlijke stoffen/vloeistoffen in de dissel,
dan wel in het voertuig aanwezig zijn wanneer deze zich in de stalling bevindt.
Om controle te kunnen uitoefenen mag de disselbak niet afgesloten zijn of er moet een sleutel worden
achtergelaten bij de stalling.


JA, ik garandeer het hierbovenstaande

Opmerkingen


LET OP: De toegangspoort is verhuisd van de Verbindingsweg naar de Parallelweg-Zuid. Komend vanaf de rotonde vindt u de poort 100 m na het tunneltje.